судоку

 

 

 

 

 


 

 

 

Судоку може да се реши по различни начини

Метод 1: Останалите цифри в един ред / колона

В следващите изображения в зелената колона липсващите числа, които могат да бъдат поставени са 8 и 3 . Но тъй като в синята линия вече има числото 3, тогава числото там трябва да бъде 8, защото не 3. След няколко попълвания на судокуто,използвайки тази тактика ,тя ще ви става все по-лесна за използване.

метод за решаване на судоку

Метод 2: Засичане на цифрите в даден квадрат

Вторият метод е със засичане. В примера по-долу се резглежда квадрата в дясно по средата, в който е отбелязано числото 6 с червено.Само на тази позиция може да има 6 тъй като в горния ред на квадрата са числата 7 1 4, в долния ред вече има 6 в на този ред(в съседния квадрат),так че остава реда по средата. В лявото празно квадратче също вече има 6 в колоната(в горния квадрат).Чрез засичане с другите шестици разбрахме че единстветото местоположение на 6 е квадратчето с дясно.

судоку онлайн